Forfatter

Inspiration og fordybelse i prosa og poesi

Forfatterlinjen Johan Borups Højskole

OM FORFATTERlinjen

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem en lang række lærerstyrede projekter og dine egne projekter. Det er i færdiggørelsen af konkrete projekter, at du får afprøvet dig selv, får skærpet dit sprog og virkemidler, og i sidste ende finder din egen stemme. Forfatter Kristina Stoltz er leder af Forfatterlinjen og står for den daglige undervisning. Derudover kommer der en række spændende gæsteforfattere og laver workshopforløb og masterclasses.

Al kunst handler om eksistens, hvad det vil sige at være menneske. Dette er et uudtømmeligt emne, der kan angribes fra alle tænkelige vinkler i alle kunstner­iske former. Man skal derfor ikke se kreativ skrivning som en isoleret kunstart, men nærmere som en udtryksform beslægtet med andre kunstarter. Malerens værktøj er pensel og lærred, danserens er kroppen. For forfatteren er det sproget.

På Johan Borups Forfatterlinje trækker vi også anden kunst ind i undervisningen. For eksem­pel kan maleriet indgå, når vi taler om komposition eller et stykke musik, når vi taler om rytme og timing. Sanse- og fysiske øvelser bliver ligeledes en del af forlø­bet, da det er afgørende at have kontakt til kroppen, når man skriver. Men først og fremmest er det litteraturen, vi tager udgangspunkt i.

 

“Al kunst handler om eksistens, hvad det vil sige at være menneske. Dette er et uudtømmeligt emne, der kan angribes fra alle tænkelige vinkler i alle kunstner­iske former.”

Undervisningen

Hvis man vil blive god til at skrive, må man blive god til at læse. Verdenslitteraturen bugner af geniale formek­sperimenter og fortællekunst, som vi kan lære af, skrive os op imod og gå i dialog med. Litteraturen kan være et erkendelsesværktøj (både når man læser den, og når man skriver den), en sanseoplevelse, den rene underholdning, men i høj grad er litteraturen også en lang samtale, som går på tværs af tider, køn og nationaliteter – en samtale som alle og enhver kan indskrive sig i.

På Forfatterlinjen skal du lære at sætte ord på, hvad en tekst handler om, hvilken genre vi har med at gøre, og hvilke virkemidler forfatteren har benyttet sig af. Denne øvelse gælder til dels når vi læser færdige værker, men først og fremmest, når vi på holdet laver skriveøvelser og skal læse hinandens tekster. Vi kalder øvelsen ’tekstlæsning’, og den går i al sin enkelthed ud på at blive bedre til at analysere og fortolke den tekst, vi sidder med foran os: Hvordan forstår du din holdkammerats tekst? Hvad står der egentlig? Hvilke forslag har du til, hvordan vedkommende kan arbejde videre med teksten?

Johan Borups Højskole har også et hyggeligt og levende bibliotek med de 1.000 bedste bøger i verden, som kan inspirere dig og gøre dig klogere på livet.

Kreativ skrivning er en øvelse i at sanse og læse den verden, vi er en del af. Hvordan sætter man ord på de ting, vi er omgivet af? Hvordan beskriver du den kop, der står på bordet foran dig med et levende og vedkom­mende sprog, så det bliver interessant for andre at læse? Intet er for banalt eller kedeligt til at bliver beskrevet – det handler udelukkende om, hvor præcist, du formår at bruge sproget. Vi kommer til at tale om form, stil, fortællerpositioner og billedsprog. Hvornår er en tekst et digt? Hvad er en metafor? Hvad er forskellen på kortprosa og en novelle?

journalist johan borups højskole 2

UNDERVISERE

Du kommer til at møde en masse spændende gæsteundervisere og foredragsholdere. Den daglige undervisning står Kristina Stoltz for.

KRISTINA STOLTZ

Forfatter Kristina Stoltz er leder af Johan Borups Forfatterlinje Hun debuterede i 2000 med digtsamlingen ’Seriemordere og andre selvlysende blomsterkranse’. Siden har hun udgivet digte, romaner, fortællinger og børnebøger. Hun har studeret litteraturvidenskab og teologi på Københavns Universitet, og er moderne danser fra Skolen for Moderne Dans i København og Danshögskolan i Stockholm.

Elisabeth skou Pedersen

Elisabeth er ph.d. i litteraturhistorie og arbejder som freelance skribent, foredragsholder og underviser. Siden 2016 har hun været projektleder for Johan Borups Højskoles litteraturfestival HÖST. Hun skriver om litteratur, byrum, globalisering og moderne kærlighed for bl.a. Dagbladet Information og netmagasinet ATLAS, hvor hun også er litteraturredaktør. Hun har tidligere bl.a. været redaktør på Litteraturmagasinet Standart, undervist i kreativ skrivning på Aarhus Universitet og boet i London, Canada og Californien.

Kristina Stoltz
Elisabeth Skou Pedersen

GÆSTEUNDERVISERE

Du kommer også til at møde en række spændende gæsteundervisere. Tidligere har vi haft besøg af: